logo

TEATR NOWY

Warszawa

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej siedziby Teatru Nowego w Warszawie

AUTORZY Maciej Majewski  Maciej Dobosz  Joanna Majewska  Magdalena Bezdel

OPIS Koncepcja zagospodarowania terenu opiera się na idei stworzenia w pełni identyfikowalnej przestrzeni łączącej strefy publiczne z nowo powstałą funkcją. W rozumieniu projektantów, architektura ma dać jedynie wyraz szeroko rozumianej integracji i współtworzyć okazję do spotykania się ludzi w różnych aspektach ich działalności. Aby osiągnąć postawiony cel, założenie urbanistyczno-architektoniczne podporządkowano głównemu elementowi jakim jest dach, który definiować będzie obszar należący do centrum kultury i teatru bez konieczności jego zamykania. Poprzez zaprojektowanie go nad całym terenem inwestycji stworzono element istotny dla przestrzeni, identyfikujący ją z każdego kierunku, ale ze względu na poziom jego położenia w kontekście sąsiadującej zabudowy – nie dominujący tej przestrzeni.

Projekt opracowany w zespole Majewski Dobosz Grupa Projektowa s.c.