logo

SALA SPORTOWA

Nysa

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu sportowego przy ul. Sudeckiej w Nysie

II NAGRODA RÓWNORZĘDNA

AUTORZY Maciej Majewski  Maciej Dobosz  Joanna Majewska  Magdalena Bezdel  Katarzyna Palińska  Kacper Szczuka

OPIS Projekt HALI SPORTOWEJ zakłada stworzenie spójnej przestrzeni łączącej wielofunkcyjność programu użytkowego zarówno w warstwie urbanistycznej jak i architektonicznej. Dla stworzenia spójnej, wpisanej w otaczający kontekst koncepcji, w której ważny jest nie tylko użytkownik obiektu, ale również postronny obserwator, stworzono cztery główne założenia ideowe. Strefa wejściowa jako wielofunkcyjna przestrzeń miejska; Centralne ustawienie budynku- powiązanie budynku hali z istniejącymi i projektowanymi elementami zagospodarowania terenu; Uwolnienie przestrzeni- parking podziemny, zamknięcie funkcji wewnętrznych w jednej, homogenicznej bryle; Obniżenie hali – dostosowanie do otaczającej zabudowy.

Projekt opracowany w zespole Majewski Dobosz Grupa Projektowa s.c.