logo

ROTUNDA

Warszawa

KONKURS NA REWITALIZACJĘ WARSZAWSKIEJ ROTUNDY

III NAGRODA

ROK  2013

ARCHITEKCI  Maciej Dobosz  Joanna Major  Izabela Owczarek

OPIS  Głównym założeniem koncepcji urbanistycznej było stworzenie placu na miarę stolicy europejskiego miasta oraz wyeksponowanie istniejącego budynku Rotundy który otrzymuje nowy, efektowny blask. Decydującym posunięciem była decyzja o zagłębieniu części środkowej placu do poziomu -1 Rotundy. Nowo zdefiniowana, intrygująca przestrzeń „miejskiego tarasu” jest dzięki temu wyciszona a z poziomu zagłębionego tarasu budynek nabiera nowej jakości i w ciekawy sposób zostaje wyeksponowany. Rotundę podzielono na dwie niezależne strefy: strefę banku oraz strefę przestrzeni publicznej, konieczną do zorganizowania „miejskiej poczekalni” dla mieszkańców stolicy i turystów. Obie strefy działają niezależnie i bez wzajemnych kolizji. Połowę powierzchni parteru wypełniają liczne „poczekalnie” z przeznaczeniem na funkcje publiczne. Druga połowa parteru oraz antresola przeznaczone zostały na funkcję banku. Na poziomie -1 przestrzeń nabiera bardziej intymnego charakteru poprzez dodany zewnętrzny „taras miejski”.