logo

PLAC NOWY TARG

Wrocław

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU PLACU NOWY TARG WE WROCŁAWIU

ROK  2010

ARCHITEKCI  Maciej Dobosz  Maciej Majewski  Hanna Leśniak  Karolina Kalitan

OPIS  Prezentowany projekt opiera się na dwóch założeniach ideowych, które w ocenie projektantów, w sposób wystarczający zdefiniują sposób rozwiązań konkursowych. Pierwsze z założeń to podkreślenie funkcji komunikacyjnej placu Nowy Targ. Drugie ma pomóc w określeniu roli współczesnego placu miejskiego, który w tym przypadku z racji tradycji czy też lokalizacji nie może konkurować chociażby z Rynkiem wrocławskim.

W kontekście założonych idei, za najistotniejsze uznano podkreślenie w projekcie komunikacyjnej funkcji placu oraz potrzebę zaprojektowania miejsca przeznaczonego na chwilę odpoczynku, odprężenia i relaksu.

Projekt opracowany w zespole Majewski Dobosz Grupa Projektowa s.c.