logo

MIEJSKIE CENTRUM INTEGRACJI TRANSPORTU W JAWORZNIE

PROJEKT PRZEKSZTAŁCENIA PLACU DWORCOWEGO JAWORZNO-SZCZAKOWA W MIEJSKIE CENTRUM INTEGRACJI TRANSPORTU

ROK  2014

ARCHITEKCI  Maciej Dobosz Izabela Owczarek Filip Rafałko

OPIS Główną ideą konkursu było stworzenie wygodnego, bezkolizyjnego węzła przesiadkowego,
obsługującego mieszkańców Jaworzna, korzystających z miejskiej komunikacji oraz z komunikacji
kolejowej, łączącej miasto z aglomeracjami- katowicką i krakowską. Założenia wymusiły
potraktowanie komunikacji jako przewodniej idei całego placu.
Priorytetem było również stworzenie przestrzeni publicznej o atrakcyjnej, podkreślającej rangę
miejsca formie. Miejskie Centrum Integracji Transportu miało stać się wizytówką miasta, świadczącą o
jego potencjale, zapraszającą pasażerów do odwiedzenia Jaworzna.