logo

DRUKARNIA CONCORDIA

Poznań

Konkurs na opracowanie projektu architektonicznego budynku o funkcji biurowo-usługowej oraz opracowanie projektu zagospodarowania terenu w sąsiedztwie projektowanego budynku i istniejącego zabytkowego budynku Drukarni „Concordia”, położonych w Poznaniu przy zbiegu ulic Zwierzynieckiej, Roosevelta i Bukowskiej.

AUTORZ Maciej Dobosz  Maciej Majewski  Magdalena Bezdel   Katarzyna Palińska   Kacper Szczuka   Paweł Wręczycki

OPIS Teren przeznaczony pod opracowanie projektu konkursowego zlokalizowany jest w ścisłym centrum Poznania. Jest to ważny węzeł komunikacyjny, zarówno dla komunikacji samochodowej jak i pieszej. Intencją projektantów było stworzenie, w granicach terenu opracowania, przestrzeni łączącej budynek CONCORDIA, pełniący w przyszłości funkcję Centrum Współczesnego Designu z projektowanym budynkiem biurowo – usługowym, w postaci wewnętrznej przestrzeni, która byłaby miejscem prezentacji multimedialnych, realizacji instalacji artystycznych oraz inicjacji happening’ów i performence’ów. Stanowiłyby one tło lub uzupełnienie wydarzeń mających miejsce w pomieszczeniach Wielkopolskiego Centrum Designu.

Projekt opracowany w zespole Majewski Dobosz Grupa Projektowa s.c.