logo

CENTRUM EDUKACYJNO KULTURALNO SPORTOWE

Chotomów

STADIUM  projekt koncepcyjny konkursowy

ROK  2009

POWIERZCHNIA  12 520,0 m2

INWESTOR  Gmina Jabłonna

ARCHITEKCI  Maciek Dobosz   Maciek Majewski   Joanna Nykiel   Kacper Szczuka   Katarzyna Palińska

OPIS  określono cztery główne założenia ideowe:

  • strefa wejściowa, zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna, stanowić ma „serce” założenia urbanistyczno-architektonicznego;

  • centralne usytuowanie strefy publicznej (dostępnej) umożliwić ma czytelne powiązanie budynku z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu jak i powiązanie funkcji wewnętrznych pomiędzy sobą;

  • zamknięcie funkcji wewnętrznych w jednej, zwartej bryle, w której poszczególne strefy są ze sobą ściśle powiązane;

  • dynamiczny układ poszczególnych części budynku z wyraźnie zdefiniowanym strefowaniem funkcji uwzględniać ma wymagania dotyczące etapowania inwestycji i umożliwiać zakończenie jej na jakimkolwiek etapie bez utraty wizerunku obiektu;

Projekt opracowany w zespole Majewski Dobosz Grupa Projektowa s.c.