logo

Tag

konkursy

ROTUNDA

KONKURS NA REWITALIZACJĘ WARSZAWSKIEJ ROTUNDY III NAGRODA ROK  2013 ARCHITEKCI  Maciej Dobosz  Joanna Major  Izabela Owczarek OPIS  Głównym założeniem koncepcji urbanistycznej było stworzenie placu na miarę stolicy europejskiego miasta oraz wyeksponowanie istniejącego budynku Rotundy który otrzymuje nowy, efektowny blask. Decydującym posunięciem była decyzja o zagłębieniu części środkowej placu do poziomu -1 Rotundy.
Zobacz więcej

PRZEDSZKOLE MODUŁOWE

KONKURS NA OPRACOWANIE PRZEDSZKOLA MODUŁOWEGO ROK  2013 INWESTOR  Touax ARCHITEKCI  Maciek Dobosz  Karolina Kalitan  Izabela Owczarek Projekt opracowany w zespole Majewski Dobosz Grupa Projektowa s.c.            
Zobacz więcej

BUDYNEK BIUROWY SPÓŁDZIELNI „SPOMLEK”

STADIUM  projekt koncepcyjny ROK  2010 POWIERZCHNIA  1 196 m2 INWESTOR  Inwestor prywatny ARCHITEKCI  Maciek Dobosz  Maciek Majewski Hanna Jędrzejczyk Kacper Szczuka Projekt opracowany w zespole Majewski Dobosz Grupa Projektowa s.c. we współpracy z AWBUD design & build
Zobacz więcej

PLAC NOWY TARG

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU PLACU NOWY TARG WE WROCŁAWIU ROK  2010 ARCHITEKCI  Maciej Dobosz  Maciej Majewski  Hanna Leśniak  Karolina Kalitan OPIS  Prezentowany projekt opiera się na dwóch założeniach ideowych, które w ocenie projektantów, w sposób wystarczający zdefiniują sposób rozwiązań konkursowych. Pierwsze z założeń to podkreślenie funkcji komunikacyjnej placu No
Zobacz więcej

CENTRUM EDUKACYJNO KULTURALNO SPORTOWE

STADIUM  projekt koncepcyjny konkursowy ROK  2009 POWIERZCHNIA  12 520,0 m2 INWESTOR  Gmina Jabłonna ARCHITEKCI  Maciek Dobosz   Maciek Majewski   Joanna Nykiel   Kacper Szczuka   Katarzyna Palińska OPIS  określono cztery główne założenia ideowe: strefa wejściowa, zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna, stanowić ma „serce” założenia urbanistyczno-architektonicznego; centralne usytuowanie strefy publicznej (dostępnej) um
Zobacz więcej

TEATR NOWY

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej siedziby Teatru Nowego w Warszawie AUTORZY Maciej Majewski  Maciej Dobosz  Joanna Majewska  Magdalena Bezdel OPIS Koncepcja zagospodarowania terenu opiera się na idei stworzenia w pełni identyfikowalnej przestrzeni łączącej strefy publiczne z nowo powstałą funkcją. W rozumieniu projektantów, architektura ma dać jedynie wyraz szeroko rozumianej i
Zobacz więcej

URZĄD WOJEWÓDZKI

Konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania terenu oraz opracowanie koncepcji modernizacji budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego AUTORZY Maciek Dobosz  Maciek Majewski  Joanna Majewska  Małgorzata Bezdel  Katarzyna Palińska  Kacper Szczuka Projekt opracowany w zespole Majewski Dobosz Grupa Projektowa s.c.
Zobacz więcej

SALA SPORTOWA

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu sportowego przy ul. Sudeckiej w Nysie II NAGRODA RÓWNORZĘDNA AUTORZY Maciej Majewski  Maciej Dobosz  Joanna Majewska  Magdalena Bezdel  Katarzyna Palińska  Kacper Szczuka OPIS Projekt HALI SPORTOWEJ zakłada stworzenie spójnej przestrzeni łączącej wielofunkcyjność programu użytkowego zarówno w warstwie urbanistycznej jak i architektonicznej. Dla stworzenia s
Zobacz więcej

DRUKARNIA CONCORDIA

Konkurs na opracowanie projektu architektonicznego budynku o funkcji biurowo-usługowej oraz opracowanie projektu zagospodarowania terenu w sąsiedztwie projektowanego budynku i istniejącego zabytkowego budynku Drukarni „Concordia”, położonych w Poznaniu przy zbiegu ulic Zwierzynieckiej, Roosevelta i Bukowskiej. AUTORZ Maciej Dobosz  Maciej Majewski  Magdalena Bezdel   Katarzyna Palińska   Kacper Szczuka   Paweł Wręczy
Zobacz więcej