logo

Category

Architektura użyteczności publicznej

ODTWORZENIE I PRZEBUDOWA ELEWACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

STADIUM  Inwestycja zrealizowana WYRÓŻNIENIE DOFA 2015                                                                w kategorii przyjazna przestrzeń publiczna ROK  2014 INWESTOR  Urząd Miejski Wrocławia ARCHITEKCI  Maciej Dobosz Izabela Owczarek Karolina Kalitan Witold Śliwa Głównym zamierzeniem było odrestaurowanie elewacji budynku Urzędu Miejskiego oraz poprawa wizerunku miejsca, które pretenduje do rangi pasażu
Zobacz więcej

ROTUNDA

KONKURS NA REWITALIZACJĘ WARSZAWSKIEJ ROTUNDY III NAGRODA ROK  2013 ARCHITEKCI  Maciej Dobosz  Joanna Major  Izabela Owczarek OPIS  Głównym założeniem koncepcji urbanistycznej było stworzenie placu na miarę stolicy europejskiego miasta oraz wyeksponowanie istniejącego budynku Rotundy który otrzymuje nowy, efektowny blask. Decydującym posunięciem była decyzja o zagłębieniu części środkowej placu do poziomu -1 Rotundy.
Zobacz więcej

PRZEDSZKOLE MODUŁOWE

KONKURS NA OPRACOWANIE PRZEDSZKOLA MODUŁOWEGO ROK  2013 INWESTOR  Touax ARCHITEKCI  Maciek Dobosz  Karolina Kalitan  Izabela Owczarek Projekt opracowany w zespole Majewski Dobosz Grupa Projektowa s.c.            
Zobacz więcej

BUDYNEK ODNOWY BIOLOGICZNEJ -SPA

STADIUM  projekt budowlany ROK  2010 POWIERZCHNIA  9 871,10M2 INWESTOR  Jabłoń Lake Resort sp. z 0. 0. ARCHITEKCI  Maciek Dobosz   Maciek Majewski   Piotr Górka         Projekt opracowany w zespole Majewski Dobosz Grupa Projektowa s.c.
Zobacz więcej

PLAC NOWY TARG

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU PLACU NOWY TARG WE WROCŁAWIU ROK  2010 ARCHITEKCI  Maciej Dobosz  Maciej Majewski  Hanna Leśniak  Karolina Kalitan OPIS  Prezentowany projekt opiera się na dwóch założeniach ideowych, które w ocenie projektantów, w sposób wystarczający zdefiniują sposób rozwiązań konkursowych. Pierwsze z założeń to podkreślenie funkcji komunikacyjnej placu No
Zobacz więcej

CENTRUM EDUKACYJNO KULTURALNO SPORTOWE

STADIUM  projekt koncepcyjny konkursowy ROK  2009 POWIERZCHNIA  12 520,0 m2 INWESTOR  Gmina Jabłonna ARCHITEKCI  Maciek Dobosz   Maciek Majewski   Joanna Nykiel   Kacper Szczuka   Katarzyna Palińska OPIS  określono cztery główne założenia ideowe: strefa wejściowa, zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna, stanowić ma „serce” założenia urbanistyczno-architektonicznego; centralne usytuowanie strefy publicznej (dostępnej) um
Zobacz więcej

URZĄD MIEJSKI

ROZBUDOWA URZĘDU MIEJSKIEGO WE WROCŁAWIU STADIUM  Inwestycja zrealizowana 2009 INWESTOR  Urząd Miejski we Wrocławiu POWIERZCHNIA   3 479 m2 ARCHITEKCI  biuro prowadzące:  Walas Sp. z o.o.  Zbigniew Walas   Maciek Majewski   Maciek Dobosz Projekt opracowany w zespole Majewski Dobosz Grupa Projektowa s.c.
Zobacz więcej

TEATR NOWY

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej siedziby Teatru Nowego w Warszawie AUTORZY Maciej Majewski  Maciej Dobosz  Joanna Majewska  Magdalena Bezdel OPIS Koncepcja zagospodarowania terenu opiera się na idei stworzenia w pełni identyfikowalnej przestrzeni łączącej strefy publiczne z nowo powstałą funkcją. W rozumieniu projektantów, architektura ma dać jedynie wyraz szeroko rozumianej i
Zobacz więcej

URZĄD WOJEWÓDZKI

Konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania terenu oraz opracowanie koncepcji modernizacji budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego AUTORZY Maciek Dobosz  Maciek Majewski  Joanna Majewska  Małgorzata Bezdel  Katarzyna Palińska  Kacper Szczuka Projekt opracowany w zespole Majewski Dobosz Grupa Projektowa s.c.
Zobacz więcej

SALA SPORTOWA

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej kompleksu sportowego przy ul. Sudeckiej w Nysie II NAGRODA RÓWNORZĘDNA AUTORZY Maciej Majewski  Maciej Dobosz  Joanna Majewska  Magdalena Bezdel  Katarzyna Palińska  Kacper Szczuka OPIS Projekt HALI SPORTOWEJ zakłada stworzenie spójnej przestrzeni łączącej wielofunkcyjność programu użytkowego zarówno w warstwie urbanistycznej jak i architektonicznej. Dla stworzenia s
Zobacz więcej